O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Knihovna spolku katolicko-politické Kasino (založen 1869 v Novém Zvolání; 1890: 250 svazků).
  • Knihovna místního odboru Spolku Němců v Čechách
  • Německá městská knihovna (1925: 2 516 svazků; 1943: přes 6 500 svazků).
  • Česká obecní menšinová knihovna
  • Spolková knihovna místního odboru Národní jednoty severočeské (1936(?): 720 svazků, knihovník učitel Václav Neškodný ).
  • Školní knihovna české obecné a měšťanské menšinové školy (1937: učitelská 265 svazků, žákovská 169 svazků a 620 učebnic).
     

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • 5. března 2003 zapsána jako "Obecní knihovna v Podlesicích" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 5118/2003.
  • 2003: knihovna disponuje pouze doplňovacím fondem SKKS Chomutov, 25 čtenářů, 531 výpůjčka.